Debiteurenmanagement van Techem

Een incasso niet (meer) zelf incasseren?

Maak uw dienstenpakket bij Techem compleet met het Debiteurenmanagement. Wij stellen dan niet alleen de jaarlijkse eindafrekening op voor de eindgebruiker, maar verrichten ook de hieraan gerelateerde (financiële) activiteiten.

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het maandelijks innen van de voorschotten bij de eindgebruikers en de betalingen aan het nutsbedrijf.
Dat doen wij voor u! 

Het incassotraject omvat de volgende activiteiten:

  • Opstellen van gebruikersovereenkomst met eindgebruiker
  • Verrekening met het nutsbedrijf
  • Maandelijks innen van het voorschot van de eindgebruiker
  • Jaarlijkse eindafrekening met de eindgebruiker
  • Verrekening van overige kosten gerelateerd aan de eindafrekening
  • Bepaling nieuw voorschot op basis van de eindafrekening (werkelijk verbruik)
  • Verwerken correspondentie met eindgebruiker
  • Quickscan uitvoeren op de rekeningen van het nutsbedrijf


De voorschotten van de eindgebruikers int Techem door middel van acceptgiro's of een automatische incasso. Mocht een betaling uitblijven of vergeten zijn, dan ontvangen de bewoners tot tweemaal een herinnering. Blijft een betaling alsnog uit, dan nemen wij telefonisch contact op met de eindgebruiker.

Ondanks dat we een laag percentage achterstallige betalingen hebben van eindgebruikers, kan het toch weleens voorkomen dat een deurwaarder ingeschakeld dient te worden. Uiteraard overleggen wij met u en kunt u kiezen voor uw eigen deurwaarder of een met Techem samenwerkende deurwaarder.

Natuurlijk treft u ook bij dit concept in Techem een transparante en betrouwbare partner. Zo zijn wij gecertificeerd om zelf acceptgiro's te printen.
 

Naar boven