De coach naar een lager verbruik

Energiekosten en verbruiken verlagen

Met de Energiecoach kunt u stap voor stap de verbruiksafname analyseren in uw complexen. Door vergelijkingen te maken van de verbruiken van de woningen / panden ten opzichte van de gemiddelde verbruiken komen knelpunten boven drijven. Door het inzichtelijk krijgen van de verbruiken en dus het blootleggen van het stookgedrag wordt men bewuster en gaat minder stoken. 

Hoe het werkt

De verbruiken van de radiografische meters van Techem worden maandelijks online gepubliceerd indien u als beheerder een contract voor de Energiecoach met Techem heeft afgesloten. Bewoners / deelnemers kunnen door middel van hun unieke inloggegevens hun eigen verbruiksgegevens inzien. Alleen eigen gegevens, niet die van de buren! In overzichtelijke grafieken ziet men de eigen verbruiken en het gemiddelde ten opzichte van andere soortgelijke woningen in hetzelfde complex. 

De voordelen

  1. Lagere energiekosten
  2. Gerichte advisering naar bewoners / deelnemers hoe verbruik te verlagen
  3. Betere afstemming tussen voorschot en werkelijke afrekening
  4. Eenvoudige energieanalyse
  5. Tevreden bewoners / deelnemers
  6. Bewoners / deelnemers kunnen hier inloggen om eigen verbruiken in te zien. (Voor bewoners alleen mogelijk wanneer beheerder van het complex een contract met Techem afgesloten heeft voor de Energiecoach.)
Naar boven