Een passend voorstel

Nog een paar stappen verwijderd

 1. Het eerste contact

  Onze vertegenwoordigers zullen een afspraak met u maken. Op een locatie en tijd die u schikt. In een vroeg stadium (bijvoorbeeld bij nieuwbouw) kunnen wij u al adviseren. Samen zullen wij uw wensen en behoeften inventariseren. Op basis hiervan doen wij u een passend voorstel en oplossing.

 2. Ons voorstel

  Ons voorstel voldoet aan uw individuele wensen en behoeften van uw organisatie en het betreffende complex. Van het leveren van meters tot verbruiksmonitoring en van uitlezen & afrekenen tot online vastgoedbeheer: u heeft de keuze.

 3. Wilt u een offerte aanvragen?

  Neem dan contact met ons op.

Een overzicht van alle diensten van Techem

Jaarlijkse dienstverlening basis

De basis dienstverlening bestaat uit het dagelijks / jaarlijks uitlezen van de (radiografische) meters in uw object(en). Met deze meterstanden wordt jaarlijks de eindafrekening (energie)kosten opgesteld per bewoner. Hierin verwerken we de betaalde voorschotten van bewoners, verhuizingen en de kosten / tarieven die gerelateerd zijn aan de energieafrekening.

De basis dienstverlening omvat verder:

 • Systeembewaking: een permanente controle op het meetsysteem met Techem Smart System.
 • Techem Portal: u ontvangt een inlog waarmee u in het Techem Portal meterstanden en afrekeningen kunt inzien. Tevens kunt u hier de kosten en bewonersgegevens in opgeven en geeft u een reparatieopdracht of verzoek tot tussentijdse afrekening door.

 

Aanschaf meetapparatuur + dienstverlening of all in

U kunt eenmalig investeren door de benodigde meetapparatuur aan te schaffen. Hiernaast sluit u een apart contract af voor de dienstverlening. U kunt echter ook kiezen voor een all-in tarief. Dit tarief omvat de meetapparatuur, het uitleessysteem Techem Smart System, de jaarlijkse dienstverlening en 10 jaar garantie bij radiatormeters (molest uitgesloten). 
Zo heeft u geen eenmalige investering!

Aanvullende dienstverlening

Naast deze basis dienstverlening voorziet Techem u ook in andere services. Deze extra services bieden u minder omkijken aan de energierekening, geven bewoners meer inzicht in hun stookgedrag en realiseert besparingen.

* Verhuisvrijpakket

 Met dit verhuisvrijpakket ontvangt u geen separate factuur voor het verwerken van verhuizingen in de eindafrekening. 

 * Onderhoudsvrijpakket

Geen separate facturatie bij reparaties aan radiatormeters (molest uitgesloten) met het onderhoudsvrijpakket

* Garantpakket

Het garantpakket voorziet u in het verhuisvrijpakket én onderhoudsvrijpakket. Dat wil zeggen geen separate facturatie bij verhuizingen en reparaties (molest uitgesloten).

* Tussentijdse afrekening

 Verhuist een bewoner of komt een bewoner te overlijden dan kunt u een tussentijdse afrekening op laten stellen. Op deze manier hoeft u niet te wachten tot na de afrekenperiode.

* Energiecoach voor beheerders

U analyseert stap voor stap het verbruik in uw objecten. De verbruiken van woningen worden afgezet tegenover het gemiddelde zodat meer- en minderverbruiken naar boven komen. Op deze manier kunt u bewoners adviseren hoe zij het verbruik kunnen verlagen.

* Energiecoach voor bewoners

Wilt u het energieverbruik van uw object laten dalen? Met de Energiecoach voor bewoners worden zij bewuster van hun energieverbruik. Zij zien hun eigen verbruik ten opzichte van het gemiddelde verbruik en krijgen meer inzicht in hun eigen stookgedrag. De bewoners ontvangen een unieke inlogcode waarmee zij alleen hun eigen verbruiken kunnen inzien.

* Debiteurenmanagement / incassotraject

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het maandelijks innen van de voorschotten bij de eindgebruikers en de betalingen aan het nutsbedrijf. Dat doen wij voor u!

* Energiebespaarsysteem adapterm

Dit unieke bespaarsysteem past de aanvoertemperatuur continue aan op basis van het actuele verbruik op de radiatormeters. De aanvoertemperatuur daalt en een gemiddelde besparing van 10% kan behaald worden. Door een lage investering zonder ingrijpende veranderingen in de cv-installatie behouden bewoners toch het (warmte) comfort.

* Rendementsdashboard basic

In het kader van de Warmtewet berekent u stap voor stap welke tarieven u aan uw bewoners mag doorbelasten. Deze toetst u meteen aan de wettelijke ACM tarieven. In de basic uitvoering vult u de standen in van de hoofd- en tussenmeters, prijzen voor bijvoorbeeld m3 gas en overige kosten. De tarieven worden automatisch weergegeven.

* Rendementsdashboard premium

De premium uitvoering kunt u gebruiken wanneer uw object voorzien is van het Techem Smart System. Op deze manier komen de standen van de hoofd- en tussenmeters automatisch in het programma. U hoeft dan alleen de prijzen voor bijvoorbeeld m3 gas en de overige kosten in te vullen. 

* In bedrijfstelling

Wanneer er meters in het ketelhuis zijn geplaatst voert Techem een controle uit. Wij kijken of de meters correct zijn gemonteerd en of zij correct functioneren.

Naar boven