Bewonersinformatie over verbruiksmeting

Een collectieve cv-installatie en wat nu?

In gebouwen met een collectief verwarmingssysteem, zoals blokverwarming, worden de brandstofkosten door iedereen betaald. Door het aanbrengen van individuele meters wordt deze verdeling eerlijk en transparant gedaan. Elke deelnemer in het pand (bewoner, huurder, winkelier, bedrijf) betaalt dus wat hij/zij daadwerkelijk verbruikt heeft. U betaalt dus niet voor iemand die de gehele dag de verwarming aan heeft staan terwijl u niet thuis bent. Wanneer u dus een zuinige stoker bent, is dit van invloed op uw eindafrekening. In uw woning heeft Techem meetapparatuur geplaatst. Hieronder leggen we uit waarom, wat dat voor weters zijn en wat ze doen.

Blokverwarming

Ten eerste, wat is blokverwarming? Uw woning is aangesloten op een zogenaamde blokverwarmingsinstallatie. Dat wil zeggen dat meerdere woningen / panden gebruik maken van één centrale warmtevoorziening. Dit heeft een aantal voordelen zoals:

  • ruimtebesparing in uw woning (geen individuele ketel);
  • minder onderhoud;
  • geen aparte rookgasafvoer rechtstreeks uit uw woning;
  • veelal lagere kosten dan met individuele verwarming.

Waarom meting?

Niet meten leidt in de eerste plaats tot energieverspilling en daardoor tot onnodige kosten. Immers, niemand wordt aangespoord om verstandig om te gaan met energie. In de praktijk blijkt al jarenlang dat in de woningen waarin geen warmteverbruiksmeting plaatsvindt, gemiddeld tussen 15% em 20% méér energie verbruikt wordt dan in woningen waar dit wel gebeurt.

Mensen die immers zuinig met hun verwarming omgaan, betalen zonder meting net zo veel als mensen die er een royale stookgewoonte op na houden. 

De meettechniek van warmteverbruiksmeting en facturatie van Techem is gebaseerd op meer dan 60 jaar ervaring.

Welke meter(s) heeft u in de woning?

Dienstverlening

Uw jaarlijkse energienota wordt opgesteld in opdracht van de beheerder van het object. Dit gebeurt op basis van de meetresultaten in de woning. Daarnaast ontvangen wij van de beheerder de betaalde voorschotten, verhuizingen, energiekosten en tarieven. U ontvangt vervolgens een energienota gebaseerd op uw eigen verbruik. Deze ontvangt u van uw woningbouwvereniging, VvE of beheerder.

Naar boven