Techem Energy Services is een full service bureau op het gebied van energie en water. Wij verzorgen het gehele metering en billingsproces van voornamelijk collectieve installaties. Blokverwarming, stadsverwarming en objecten voorzien van duurzame energieopwekking vinden bij ons de juiste bemetering en afrekenmethodieken van de afgenomen energie.


Gelijktijdig is Techem uw partner in het actief besparen van energie bij de eindgebruiker. Innovatieve diensten en producten liggen hieraan ten grondslag. Actieve consument coaching bij het energiegebruik in de woning. (verbruiksgedrag bewustwording)Via een online applicatie gekoppeld aan het actuele energieverbruik verkregen via de slimme meters van Techem. (www.energiecoach.nl

De slimme meters van Techem gebruiken daarnaast hun intelligentie door met de informatie van de actuele warmtevraag binnen het wooncomplex de bedrijfstemperatuur van de CV installatie te beïnvloeden. Besparingen van gemiddeld meer als 10% zijn bewezen.

Techem is een wereldwijd leidende energiedienstverlener in de vastgoedsector.In meer dan 20 landen draagt Techem bij aan een bewust gebruik van energie door een gebruiksafhankelijke registratie van energie- en waterkosten, evenals het inzichtelijk maken van alle energiestromen.
Techem; voor het complete energiemanagement binnen uw gebouwen.

Naar boven